BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Nhựa Goda - Plastics with Care - Nhà phân phối PVC - PP - BOPP giá tốt nhất

Email: kinhdoanh@godaplastics.com

Hotline

Hotline:

0983 909 870
BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Ngày đăng: 13/07/2021 10:58 AM
 1. Chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

  1. Cam kết với khách hàng

 • Công ty TNHH NHỰA GODA không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập cho một bên thứ ba nào khác.
 • Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
  1. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Công ty TNHH NHỰA GODA sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng. 
 1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Đối với thông tin cá nhân, Công ty TNHH NHỰA GODA chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về kinhdoanh@godaplastics.com 

 1. Các tổ chức hoặc cá nhân có có thể được tiếp cận thông tin. 

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công ty TNHH NHỰA GODA
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện một phần dịch vụ do Công ty TNHH NHỰA GODA . Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 • Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.
Zalo